dnes je: štvrtok 24.máj 2018

narodili sa:

opustili nás:

stalo sa:

1918
Pred pomníkom Viktora Emanuela v Ríme obdržali česko-slovenské jednotky plukovné vlajky.

športové výsledky prehľady
Hrad Čičva

Hrad Čičva

Hrad je dominantou horného Zemplína a v prípade dobrého počasia dobre viditeľný už pri výjazde z Vranova nad Topľou.
Národná prírodná rezervácia Kamenná Baba

Národná prírodná rezervácia Kamenná Baba

Národná prírodná rezervácia Kamenná baba sa nachádza na úpätí pohoria Branisko, neďaleko obce Lipovce. Územie o rozlohe takmer 340ha bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu v roku 1964. Prevýšenie územia rezervácie dosahuje 450m, pričom jej najvyšší bod leží v nadmorskej výške 995m.
Kaštieľ vo Fričovciach

Kaštieľ vo Fričovciach

Jedna z perál územia na východnej strany Braniska má podobu stavby a nachádza sa v obci Fričovce. Je to ideálny východzí bod pre cesty ku ďalším perlám prírodného charakteru nachádzajúcim sa v národnej prírodnej rezervácii Kamenná baba.
Hrad Šášov

Hrad Šášov

Prvá zmienka o hrade Šášov pochádza z roku 1253. V tom čase bol jeho majiteľom ostrihomský arcibiskup Vančaj a ďalší jeho dvaja príbuzní – Peter a Vincent. Títo traja páni sa pravdepodobne zaslúžili aj o vznik hradu.
Modrotlač

Modrotlač

Modrotlač - toto remeslo farbiarov bolo veľmi úzko naviazané na prácu ďalších remeselníkov - pláteníkov, nakoľko farbenie plátna bol následný proces po jeho výrobe. Cechy oboch remesiel však boli oddelené.
región Malohont

región Malohont

Malohont - historické územie, ktoré sa v stredoveku vytvorilo v povodí rieky Rimava pravdepodobne ako pozostatok celku patriaceho starému rodu Hunt-Poznanovcov. Malohont bol súčasťou Hontianskej stolice až do konca 17.storočia, keď regiónu bola priznaná rozsiahla autonómia.
región Orava

región Orava

Región Orava leží v severozápadnej časti Slovenska pri štátnej hranici s Poľskom. Je to región s najsevernejším bodom Slovenska (v katastri obce Oravská Polhora). Severná a severovýchodná hranica regiónu totožná so štátnou hranicou Slovenskej republiky s Poľskom.
Academia Istropolitana

Academia Istropolitana

Najstaršou univerzitou na území Slovenska a súčasne univerzitou svojho času európskeho významu je Academia Istropolitana.