Vo víre vojny - dokumentárny seriál

Webslovensko.sk realizuje projekt výroby animovano-hraného historického dokumentárneho seriálu o období II.svetovej vojny. Seriál vás uvedie do udalostí tej doby počnúc septembrom 1938 a zoznámi vás s osobnosťami z radov Slovákov aj tých, ktorí vplývali na ich osudy. Stanete sa svedkami európskych bitiek, ktorých sa Slováci zúčastnili či už na jednej, alebo druhej strane a mnohého ďalšieho.... Seriál je rozpánovaný na 8 častí po 45min.

Seriál odpovie aj na tieto otázky

  • Ako došlo k vzniku vojnového slovenského štátu?
  • Aký bol vývoj po konferencii v Mníchove?
  • Ako sa formoval odboj voči nacistickému Nemecku a slovenskému štátu?
  • Aký bol vývoj na Slovensku?
  • Aké boje zviedli slovenskí vojaci na východnom fronte?
  • Ako sa formovali česko-slovenské jednotky v zahraničí?
  • Aké bitky zviedla čs.vojenská jednota v ZSSR?
  • Aké jednotky tvorili západný odboj?
  • Ako sa nacisti pomstili za povstanie?
  • ...a mnohé dalšie

Zadaj prístupový kód
Chcete vidieť chystané scény?
Zašlite SMS na číslo 8866 s kódom:
WEBSK FILM
Obdržíte spätnú SMS s prístupovým päťmiestnym kódom.
Kód vpíšete do dialógového okna a zašlete.
Prístupový kód je platný 24 hodín.
cena SMS: 0,90 €
Váš finančný prípevok pomôže pri výrobe dokumentu