Súťažné otázky

1. Ktoré z uvedených mien nebolo menom čs.paravýsadku v protektoráte?
2. Ako sa volal prvý partner Jozefa Gabčíka v skupine ANTHROPOID?
3. Aký typ lietadla dopravil skupinu ANTHROPOID nad územie protektorátu?
4. V ktorý deň spáchali Jozef Gabčík a Ján Kubiš atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Heydricha?
5. Na akej pražskej ulici sa nachádza kostol, v ktorom zahynuli výsadkári?

Kontaktné údaje