Súťaž „Vo víre vojny“

V súvislosti s tvorbou historického dokumentu sme pre pripravili dlhodobú vedomostnú súťaž, ktorá otestuje vaše vedomosti o období september 1938 až máj 1945. Pripravené budú pre vás ako vecné, tak aj finančné ceny.

úplné pravidlá súřaže

Rýchle propozície súťaže

 1. Súťaž má 10 kôl, v každom z nasledujúcich mesiacov sa bude konať jedno kolo, až do konca júna budúceho roka. Je len na vás si sa do príslušného kola zapojíte, alebo nie.
 2. V každom kole budú súťažiaci odpovedať na päť otázok tématicky sa viažúcich k istému obdobiu medzi septembrom 1938 až májom 1945, resp. časti odboja. Ku každej otázke budú k dispozícii tri možnosti.
 3. Po odoslaní formulára s odpoveďami vám príde vyhodnotenie testu a výzva na zaplatenie registračného poplatku (ďalej len „poplatok“). Bez jeho zaplatenia nebudú váše výsledky v danom kole registrované
 4. Poplatok za účasť v každom kole je 2,- (slovom dve) EUR.
 5. Poplatok je nevratný.
 6. Ak bude v príslušnom kole viacero súťažiacich, ktorí dosiahli rovnaký počet bodov, víťaz a výherca ceny bude vyžrebovaný.
 7. Vecná cena víťazovi každého kola bude odoslaná najneskôr do 5 kalendárnych dní po upresnení dodacej adresy.
 8. Dosiahnuté body sa súřažiacim zarátavajú do celkového hodnotenia.
 9. Posledný týždeň júna 2019 sa uskutoční finále, ktorého sa môže zúčastniť ktokoľvek. Tí, ktorí sa právoplatne (aj so zaplatením) zúčastnili minimálne dvoch kvôl, vo finále nebudú musieť platiť poplatok .
 10. Poplatok za účasť vo finále je 5,- (slovom päť) EUR.
 11. Vo finále bude možné obdržať až trojnásobný počet bodov ako v jednom súťažnom kole.
 12. Prví piati najlepší po skončení finále budú odmenení finančnými cenami. Víťaz sa zúčastní na nakrúcaní dokumentárneho seriálu.