Boje o Dargovský priesmyk - WebSlovensko.sk
dnes je: sobota 19.január 2019 - kalendarium

Boje o Dargovský priesmyk

V októbri 1944 sa po krvavých bojoch tzv. Karpatsko-duklianskej operácie (KDO) podarilo vojskám 1.ukrajinského frontu maršála Koněva a 1.čs.armádneho zboru preniknúť na územie Slovenska.

Boje o Dargovský priesmyk
Následná tzv. Východoslovenská operácia (november – 31.december 1944) zahŕňala okrem iného aj oslobodenie oboch metropol regiónu – Košíc a Prešova. Jej súčasťou sa stali krvavé boje boje v priestore Dargovského priesmyku.

Obranné postavenie Wehrmachtu v priestore Dargovského priesmyku bolo súčasťou obrannej línie „Gisela-Stellung“, ktorá sa tiahla po západnom brehu horného toku rieky Ondava cez Vranov nad Topľou, východným okrajom Slánskych vrchov až k dnešným hraniciam s Maďarskom (čiara Plešivec- Turňa - Veľký Milič – Dargov - Vranov nad Topľou - Svidník). Obranu zabezpečovala armádna skupina Heinrici.
sovietská bojová technika v okolí Dargova ako pripomienka ťažkých bojov.

Na útoku sa mali podieľať aj jednotky 1.gardovej armády (1.GA). Väčšina síl tejto armády mala podľa plánu velenia frontu útočiť v smere Dargov-Klečenov-Bidovce-Košice (kopíruje dnešnú cestu zo Sečoviec do Košíce – tzv. priesmysková cesta). V prvý deň útoku mala byť prelomená protivníková obrana, do večera prekonaný masív pohoria a najneskôr večer piateho dňa mala byť dobytá severná časť Košíc a neskôr aj Prešov.

Útok, ktorému predchádzala 45 minútová delostrelecká príprava, sa začal 9.decembra o 7 hodine. Jednotky 1.GA vyrazili po oboch stranách priesmykovej cesty smerom od Bačkova. Útok z priestoru západne od Trebišova.v smere na Slanec začali aj jednotky 18.A. Nemeckú obrannú líniu sa 1.GA podarilo prelomiť severne od cesty v oblasti Bačkova. Jej jednotky postúpili do zalesnenej oblasti avšak len do hĺbky 3 kilometrov. Nemecká obranná línia bola prelomená aj južne od priesmykovej cesty západne od Trnávky. Postup útočiacich jednotiek však uviazol.

V nasledujúcich dňoch pokračovali v lesnom masíve Slánskych vrchov ťažké boje. Zatiaľ čo sa Červená armáda snažila do prielomov pri Trnávke a Bačkove prisúvať nové posily a rozvinúť ďalší postup do hĺbky protivníkovej obrany, nemecký protivník sa protiútokmi snažil prielomy upchať. Ťažké boje pokračovali aj na ďalších úsekoch. V polovici decembra sa situácia v priestore Dargova stala pre Nemcov neudržateľnou. Nemecké velenie sa rozhodlo zaujať novú obrannú líniu prebiehajúcu po výšinách pohoria Slánskych vrchov. V noci z 15. na 16.decembra Nemci vyprázdnili Dargov. Ustupovať začali aj na ďalších úsekoch frontovej línie. Takže až po týždni ťažkých bojov sa Červenej armáde podarilo postúpiť od Bačkova ďalej na západ. Podľa pôvodného plánu sa v tom čase malo bojovať o Košice. No problémy pokračovali ďalej.

22.decembra obnovili jednotky 1.GA, ktoré sa v tom čase nachádzali západne od Dargova, útok po oboch stranách priesmykovej cesty, no zdolať priesmyk sa im nepodarilo. Pokus o prelomenie obrany protivníka a prienik až ku Košiciam, pri ktorom bolo na tomto úseku postupne nasadených 8 streleckých divízií spoločne s tankovými a delostreleckými jednotkami tak dočasne stroskotal. Línia frontu sa ustálila na výšinách a svahoch západnej strany pohoria a boje v tejto oblasti nadobudli už len lokálny charakter. Tento stav pretrval aj v prvých dňoch roka januára 1945, ale ťažisko bojov o prístupy ku Košiciam sa presunulo južne a juhozápadne od Košíc. V bojoch pokračovala len 18.A.

12.januára 1945 spustila Červená armáda na hlavnom smere útoku v Poľsku rozsiahlu tzv. Viselsko-Oderskú operáciu. S jej postupom cez poľské územie sa zhoršovala situácia nemeckých jednotiek na území východného Slovenska. Nemecké velenie preto muselo reagovať a nemecké jednotky preto začali priestor okolo Prešova, Košíc a Slánskych vrchov postupne vyprázdňovať. Obranná línia „Gisela-Stellung“ prestala existovať. To umožnilo jednotkám 18.A obnoviť postup, prekonať horské priechody pri Dargove a Slanci a pohnúť sa smerom na Košice, ktoré boli 19.januára oslobodené. V ten istý deň bol oslobodený aj Prešov. Rýchly postup na západ pokračoval, až sa front zastavil pred Liptovským Mikulášom.Rekonštrukcia bojov v okolí Bačkova konaná v roku 2008. Viac tu

Jakub Hlohoš,   06 May 2018