Oponický hrad - WebSlovensko.sk
dnes je: sobota 19.január 2019 - kalendarium

Oponický hrad

Zrúcaniny Oponického hradu sa nachádzajú na lesnatom výbežku o výške 333 m n.m. v pohorí Tríbeč, juhovýchodne od obce Oponice.

Oponický hrad
Zrúcaniny Oponického hradu sa nachádzajú na lesnatom výbežku o výške 333 m n.m. v pohorí Tríbeč, juhovýchodne od obce Oponice.

Hrad sa prvý krát spomína v roku 1300. V tom čase bol majetkom Čákovcov, konkrétne magistra Čáka, brata Matúša Čáka Trenčianskeho. Ten sa stal ďalším vlastníkom hradu, ktorý využíval na obranu svojho panstva. Po Matúšovej smrti padol hrad bez boja do rúk kráľa Karola Róberta a v kráľovských rukách ostal hrad až do roku 1392.

V „životopise“ hradu je dôležitým rok 1395. Jediným vlastníkom hradu a príslušného panstva sa podelení majetkov stal Peter zo Stráží a jeho manželka. Ten sa postaral o zveľadenie hradu a panstva. Vznikol rod Oponickovcov (Apponyi) a z hradu sa stalo bezpečné útočište v časoch ohrozenia. V priebehu 15. storočia si jednotliví členovia rodu vybudovali v okolí pohodlné kúrie, kde trvalo bývali. Hrad prestal byť dočasne obývaný. Trvalejším obydlím sa pre Oponickovcov stal hrad až v po roku 1526, teda v čase tureckého ohrozenia. Vo vlastníctve mali hrad až do jeho zániku v priebehu 17.storočia. K jeho zániku napomohol spor medzi dvoma členmi rodu. Majitelia hrad definitívne opustili v roku 1642. Skazu o tri roky neskôr zavŕšil požiar.

Podoba hradu v ranných začiatkoch jeho existencie nie je známa. Vie sa však, že čelu hradu dominovala valcová veža orientovaná na juhovýchod. Dnes je znej len pahýľ. Súčasťou hradu bola aj neveľká palácová stavba. Ku vonkajšiemu opevneniu patrila aj obranná priekopa. Turecké nebezpečenstvo vyvolalo potrebu rekonštrukcie hradu so zameraním na zlepšenie jeho fortifikácie. Za západnej strane sa postavila nová hradba. V rohu takto zväčšeného predhradia vznikla aj nová bašta s názvom Terek, ktorá umožňovala ostreľovať príjazdovú cestu. Opravená a obývanie upravená bola ja staršia bašta Tereš, na ktorú nadväzoval zadný trakt hradu. Systém obrany hradu rozširovali aj predsunuté terasy zrejme drevozemného opevnenia. Z juhovýchodu chránila hrad ďalšia priekopa a val. Začiatkom 17.storočia bol v severovýchodnej časti hradu postavený nový palác.

Ku hradu je možné sa dostať autobusom alebo autom z Nitry do Oponíc. Ku hradu vedie zelená značka, z ktorej je významová odbočka.

fotogaléria na našom facebooku
Jakub Hlohoš,   24 Jul 2018