Považský hrad (hrad Bystrica) - WebSlovensko.sk
dnes je : pondelok 18.február 2019 kalendarium

Považský hrad (hrad Bystrica)

Hrad, ktorý sa vypína na strmom kopci nad riekou Váh neďaleko Považskej Bystrice bol vybudovaní krátko po roku 1242

Považský hrad (hrad Bystrica)
V tomto roku ukončili Tatári pustošenie územia Slovenska a odtiahli preč. Krajina si mohla vydýchnuť a začať hľadať spôsoby svojej obrany pred podobnými nájazdami. Na našom území začala vznikať sústava kamenných hradov, ktoré sa v kritických časoch mohli stať opornými bodmi obrany proti vonkajšiemu nepriateľovi.

Považský hrad bol v počiatočných fázach svojej existencie kráľovským majetkom. Jeho prvým známym majiteľom bol však známy uhorský oligarcha a veľmož Matúš Čák, po ňom však hrad patril kráľom, ktorí ho darovali významným ľuďom. A tak sa môžeme dozvedieť, že hrad bol vo vlastníctve krajinského sudcu Alexandra Hederváriho, či známeho veľmoža Ctibora z Beckova. V histórii hradu je však významných rok 1458. V tomto roku dostal významný uhorský rod Podmanických hrad od kráľa Mateja Korvína ako dar.

Rod Podmanických spravoval hrad a panstvo celé jedno storočie. Podmanickovci hrad prebudoval a rozšíril, avšak negatívny tieň nielen na rod, ale aj na hrad vrhlo pôsobenie dvoch príslušníkov tejto rodiny: Jána a Rafaela. Títo dvaja šľachtici využili dvojvládie, ktoré panovalo v Uhorsku po bitke pri Moháči a zapísali sa do histórie ako lúpežní rytieri. Dôsledkami ich násilnej a lúpežnej politiky voči pospolitému ľudu a susedom sa musel zaoberať aj panovník a kráľovská komora. Nakoniec bol ich potomkom hrad a ďalší majetok odobratý.

V roku 1560 dal cisár Ferdinand I. hrad do dedičnej držby. Jeho novým majiteľom sa stal Gašpar Šerédy. Neužil si ho však dlho. Zanechal po sebe vdovu, ktorá si v roku 1563 zobrala za manžela Andreja Balašu. Hrad sa tak dostal do majetku ďalšieho významného uhorského rodu Balašovcov. Balašovci hrad vlastnili až do začiatku 18.storočia. V roku 1701 im bol hrad skonfiškovaný ako trest za ich účasť v protihabsburských povstaniach. Počas obdobia ich panovania na hrade vznikol na úpätí hradného kopca kaštieľ, ktorý dal v roku 1631 postaviť syn Andreja Balašu Imrich. Stalo sa tak po druhom požiari na hrade. Rodina presunula svoje sídlo do kaštieľa a hrad prestala obývať. Hrad sa stal miestom bojov počas povstania Imricha Thökölyho, keď ho obsadili povstalci a obľahlo cisárske vojsko. V roku 1698 bol hrad na príkaz panovníka zničený.

Dispozične hrad pozostával z dolného, stredného a horného hradu. V strednom hrade bola umiestnená veľká vodná nádrž, v hornom hrade zase izby pre panstvo, spálne a ďalšie menšie izby.

Hrad sa nachádza na vrchu na pravom brehu Dunaja nad mestskou časťou Považské Podhradie. Cesta na hrad vedie po žltej turistickej značke a výstup sa začína pri renesančnom kaštieli.

Stav hradu nie je ľahostajný miestnym obyvateľom a tak v roku 2008 vzniklo Združenie hradu Bystrica. Považský hrad bol aj jedným z hradov, ktoré spadali do projektu „Odklínanie hradov“.
fotogaléria na našom facebooku

Jakub Hlohoš,   04 Jun 2018