prírodné krásy Slovenska - WebSlovensko.sk
dnes je: streda 23.august 2017 - kalendarium

Prírodné krásy

Skalný hríb Čertova skala

Skalný hríb Čertova skala

Ojedinelý prírodný výtvor. Podľa údajov na informačnej tabuli vznikol selektívnym zvetrávaním andezitových aglomerátov. Preložené do ľudskej reči, samotná skala zvetrávala iným spôsobom ako jej podložie.
osobnosti:
historické obdobie:
šport:
veda a technika:
regióny: Pohronie
kultúra:
historické pamiatky:
prírodné krásy:
rarity:


Martin Šaro,10 Apr 2017

Kamenný vodopád

Kamenný vodopád

Na severovýchodnej strane kopca, na ktorom stojí hrad Šomoška sa nachádza unikátny prírodný útvar tvorený šesťbokými kamennými čadičovými stĺpmi. Podobné útvary je možné v Cerovej vrchovine vidieť na viacerých miestach avšak v charakteristickou črtou vodopádu pod Šomoškou je veľmi malá šírka stĺpov.
osobnosti:
historické obdobie:
šport:
veda a technika:
kultúra:
historické pamiatky: hrad Šomoška
prírodné krásy:
rarity:


Jakub Hlohoš,03 Apr 2017