Národná prírodná rezervácia Kamenná Baba - WebSlovensko.sk
dnes je: sobota 19.január 2019 - kalendarium

Národná prírodná rezervácia Kamenná Baba

Národná prírodná rezervácia Kamenná baba sa nachádza na úpätí pohoria Branisko, neďaleko obce Lipovce. Územie o rozlohe takmer 340ha bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu v roku 1964. Prevýšenie územia rezervácie dosahuje 450m, pričom jej najvyšší bod leží v nadmorskej výške 995m.

Národná prírodná rezervácia Kamenná Baba
Akousi centrálnou osou rezervácie je Lačnovský kaňon, cez ktorý preteká Lačnovský potok. Dĺžka kaňonu je približne 2km. Cesta cez kaňon od jeho ústia pri Lipovciach až do Lačnova je vyznačená červenou turistickou značkou. Približne v polovici kaňonu sa nachádza začína žltá turistická značka, ktorá vyznačuje odbočku z kaňonu ku Vrátnici - veľkému bralu, stojacemu povyše potoka na juhozápadnej strane kaňonu s veľkým otvorom pripomínajúcim bránu.

Samotný Lačnovský kaňon lemujú pozoruhodné kamenné útary - dolomity. Predovšetkým je to Kamenná baba - skalnatý útvar pripomínajúci ženu. Potom je to tzv. Komín a už spomnutá Vrátnica. Na niektorých miestach v kaňone sa nachádzajú rebríky, ktoré uľahčujú turistom zdolávať prevýšenia.

Lačnovský potok nepreteká celým kaňonom po povrchu. Sú miesta, keď jeho koryto vedie pod povrchom. Voda potoka je čistá, na niektorých miestach najmä v južnej časti pri Lipovciach jej tok pripomína čisté tatranské potoky.

Územie rezervácie je z viac ako 90% zalesnené a nachádza sa na ňom viacero menších a väčších jaskýň. Najznámejšou z nich je jaskyňa ZLÁ DIERA, ktorá je sprístupnená verejnosti.

Národná prírodná rezervácia Kamenná Baba patrí do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie - NATURA 2000. Na jej území bolo zaznamenaných 10 biotopov, 2 rastlinných a 3 živočíšnych druhov. Stretnúť by ste tam mali napríklad orla skalného, bociana čierneho, či výra skalného.
Martin Šaro,   15 May 2018