Zastretý farebný svet - WebSlovensko.sk
dnes je : pondelok 18.február 2019 kalendarium

Zastretý farebný svet

Zastretý farebný svet je dvojdielny životopisný film zobrazujúci životné osudy slovenského maliara Martina Benku od jeho prvopočiatkov ako maliara izieb až po jeho prvú veľkú výstavu.

Zastretý farebný svet
Divák sa zoznamuje s Martinom Benkom (Alfréd Swan), rodinou redaktora Langnera (Ilja Prachař), ktorý bol Benkovi akýmsi tútorom a v prvej fáze života aj jeho podporovateľom. Je to práve Langner, ktorý odporúči Benku významnému univerzitnému profesorovi Kalvodovi (Jozef Bek).

Benka odíde do Prahy, aby u profesora Kalvodu študoval maľbu. Kalvoda je prísny až panovačný. U Benku však tuší talent. Okrem študijných peripetií sa Benka v jednej z hospúdek, kde sa stretáva časť miestnej intelektuálnej smotánky, zoznamuje s miestnymi reáliami.

Veľmi príjemná je návšteva v rodine redaktora Langner. Mladá Langnerova neter Eliška je do Benku po uši zamilovaná. Po návrate Benka čím ďalej tým viac túži ísť vlastnou umeleckou cestou čo profesor Kalvoda nesie len veľmi ťažko. V tom čase zaujme jeho Štúdia smrkového lesa.

Po návrate z Oravy, kde bol Benka maľovať, došlo k prvému konfliktu medzi profesorom a jeho po slobode túžiacim žiakom. Benka sa pokúsi osamostatniť, avšak situácia počas prvej svetovej vojny ho takmer zrazí na kolená a on ochorie. Opäť ho zachráni Kalvoda. Nakoniec sa Benkovi podarí ísť vlastnou umeleckou cestou a dnes patrí medzi autorov, ktorých obrazy sú na aukciách vydražené za veľmi vysoké peňažné sumy.

Film Zastretý farebný svet je príjemnou umeleckou sondou do života významného slovenského maliara. Má však veľkú chybu. Autori prakticky opomenuli druhú Benkovu veľkú umeleckú lásku a tou je hudba. Benka sa totiž na počiatku svojej umeleckej dráhy rozhodoval medzi maľovaním alebo hudbou. Nakoniec zvíťazila maľba, ale Benka si vždy rád zahral na husliach, dokonca ich aj navrhoval a vyrábal. Skladal aj jednoduché hudobné diela.
Zastretý farebný svet / 1978, 2x70 min/

Réžia: Milan Růžička

Hrajú: Alfréd Swan, Ilja Prachař, Petr Svojtka, Miroslav Zounar, Alois Švehlík, Hana Maciuchová, Viera Strnisková, Jan Hartl, Jiří Vala, Martin Gregor, Petr Skarke, Míla Myslíková, Vladimír Krška, Ľudovít Greššo, Lubomír Kostelka, Josef Bek, a ďalší


Záverečná veľká filmová výstava Benku

Martin Šaro,   04 Jul 2017