Obchodné podmienky

  1. Vašu objednávku vybavíme najneskôr do 5 pracovných dní od jej prijatia.
  2. Tovar vám bude dodaný formou dobierky prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu, ktorú ste uviedli do formulára.Poštovné je cene.
  3. Dodaný tovar máte právo podla § 12 zákona 108/2000 Z.z. vrátit do 7 prac.dní od jeho prevzatia. Ak sa rozhodnete tovar vrátit, je potrebné nám to bezodkladne oznámit. Tovar nesmie byt použitý, poškodený, musí byt kompletný, riadne zabalený a zaslaný s kópiou dokladu o kúpe. Zásielky vrátené formou dobierky neakceptujeme. Pri dodržaní uvedených podmienok Vám peniaze vrátime bez zbytocného odkladu na Vami uvedený úcet, alebo poštovou poukážkou. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebitel.
  4. Prípadné reklamácie vybavujeme najneskôr do 48 hodín od ich obdržania.
  5. Na dodaný tovar poskytujeme záruku v lehote ako je uvedená pri danom type tovaru, minimálne však zákonnú lehotu 24 mesiacov. Záruka sa vztahuje na výrobné vady a vady materiálu, nevztahuje sa na vady spôsobené nesprávnym používaním a prirodzeným opotrebením. Reklamáciu je potrebné uplatnit písomne. Zodpovednost dodávatela za vady nevzniká, pokial tieto vady boli spôsobené po prevzatí tovaru zákazníkom vonkajšími vplyvmi, a nespôsobil ich dodávatel alebo osoby, s ktorých pomocou dodávatel plnil svoj záväzok.