Františka a Dionýz Andrássyovci - WebSlovensko.sk
dnes je : pondelok 18.február 2019 kalendarium

Františka a Dionýz Andrássyovci

Z manželského páru Dionýza a Františky Andrássyovcov bol rodákom z Gemera iba Dionýz. Jeho manželka Františka, rod. Hablawetz, sa však zapísala do sŕdc bežných Gemerčanov a ďalších obyvateľov Uhorska výrazným spôsobom. Z tohto dôvodu si vyslúžila miesto v zaradení medzi osobnosti. A rozdeľovať tento pár a písať o nich zvlášť by nebolo dobré.

Františka a Dionýz Andrássyovci
Rod Andrássy jeden z najbohatších a najvýznamnejších rodov Uhorska ovplyvňoval prostredníctvom jednotlivých svojich príslušníkov dianie v Uhorsku na tých najvyšších spoločenských úrovniach. Andrássyovci pochádzali zo Sedmohradska, na území Slovenska sa objavili niekedy v 11.storočí. Prvým významným predstaviteľom tohto rodu, ktorý sa dostal do povedomia Gemera a Uhorska, bol Peter I. Andrássy, ktorý sa v roku 1578 nechal preveliť na Krásnu Hôrku, urobil poriadky s lúpežnými Bebekovcami a stal sa hradným kapitánom. Nepodarilo sa mu ale získať majetky do dedičného vlastníctva. Tie sa dostali do vlastíctva Andrássyovcov vďaka Matejovi II. v roku 1642.

Rod Andrássyovcov sa zapísal do dejín aj ďalšími významými osobnosťami. Štefan I., jeho brat Mikuláš II. a manželka Žófia Šerédyová sa stali hlavnými hrdinami románu Levočská biela pani. Práve Štefan I. stál pri zrode betliarskej vetvy Andrássyovcov. Na počiatku krásnohorskej (dlholúckej) vetvy Andrássyovcov stál Juraj II., táto vetva Andrássyovcov končí menami Juraja IV. a jeho syna Dionýza.

Juraj IV. mal veľkú zásluhu na rozvoji hutníctva a baníctva na Gemeri. Jeho pričinením boli napríklad v Drnave založené železiarne, v ktorých odliali reťaze pre Lanc Híd v Budapešti. Okrem podnikania Juraj IV. bol úspešný aj v politike. Získal významné postavenie v Uhorskom parlamente. 18.novembra 1835 sa udial v živote Juraja IV. a jeho manželky významná udalosť, narodil sa im prvorodený syn Dionýz. Bola to len na prvý pohľad radostná udalosť, na sklamanie rodičov Dionýz prejavoval len veľmi málo pochopenia a záujmu o činnosti, ktorým sa venovala vtedajšia aristokracia. Povahovo bol malý Dionýz veľmi hravým, rád vyhľadával spoločnosť prostých ľudí. Otec ho vychovával veľmi prísne, chcel, aby sa Dionýz venoval diplomacii. Dionýz odišiel študovať do Viedne, zapadol však do spoločnosti bujarých svetáckych umelcov. A v tejto spoločnosti stretol aj Františku, ktorá sa stala jeho životnou láskou.

Dátum narodenia Františky Hablawetz nie je známy. Vie sa však, že mala veľmi blízky vzťah ku Židom, dokonca sa špekuluje o jej židovskom pôvode. Isté však je, že asi päť rokov po svadbe adresovala svoj testament židovskej obci. Rodina Hablawetz bola rodinou výborných hudobníkov a predpokladá sa, že Františka mohla byť opernou speváčkou. Určite však nemala urodzený pôvod. Niet veľa informácií o Františke, niekto sa zrejme postaral o zmiznutie stôp (Žeby silný vplyv rodiny Andrássy?).

Vzťah Dionýza a Františky bola „veľká láska na prvý pohľad“. Dvaja mladí ľudia sa zobrali 18.novembra 1866 v Taliansku. Bol to blesk z jasného neba. Chlapec pochádzajúci z jedného z najmocnejších šľachtických rodov Uhorska si vzal za manželku dievča z neurodzených pomerov. V každej krajine by to bolo veľké sústo pre bulvár, avšak vtedajšia tlač v Uhorsku sa tejto senzácii veľmi nevenovala (Žeby silný vplyv rodiny Andrássy?).
Dátum narodenia Františky Hablawetz nie je známy. Vie sa však, že mala veľmi blízky vzťah ku Židom, dokonca sa špekuluje o jej židovskom pôvode. Isté však je, že asi päť rokov po svadbe adresovala svoj testament židovskej obci. Rodina Hablawetz bola rodinou výborných hudobníkov a predpokladá sa, že Františka mohla byť opernou speváčkou. Určite však nemala urodzený pôvod. Niet veľa informácií o Františke, niekto sa zrejme postaral o zmiznutie stôp (Žeby silný vplyv rodiny Andrássy?).

Vzťah Dionýza a Františky bola „veľká láska na prvý pohľad“. Dvaja mladí ľudia sa zobrali 18.novembra 1866 v Taliansku. Bol to blesk z jasného neba. Chlapec pochádzajúci z jedného z najmocnejších šľachtických rodov Uhorska si vzal za manželku dievča z neurodzených pomerov. V každej krajine by to bolo veľké sústo pre bulvár, avšak vtedajšia tlač v Uhorsku sa tejto senzácii veľmi nevenovala (Žeby silný vplyv rodiny Andrássy?).

Reakcia na svadbu prišla takmer okamžite, Juraj IV. prvorodeného syna až na malý majetok vydedil. Za zákonného dediča majetku dlholúckej vetvy rodiny ustanovil svojho druhorodeného syna Juraja IV. Dionýz sa rozhodol viac sa do Uhorska nevrátiť, čo dodržal nasledovných štyridsať rokov.

Mladý manželský pár sa usadil v Mnichove. Dionýz začal študovať dejiny umenia. Začal aj maľovať, pričom sa mu darilo obrazy aj predávať. Veľa cestovali, navštívili napríklad prvú svetovú výstavu, o čom svedčia vstupenky, ktoré sa nachádzajú v múzeu Františky. Vďaka zaneprázdnenosti Dionýza Františka trávila veľa času sama. Do toho prišli zistenia, že pár zrejme ostane bezdetným. Františka prepadla depresiám, utieka sa k viere. V tom čase napísala spomenutý testament. Prišiel však obrat.

V roku 1871 na Madeire zomrel Dionýzov brat Juraj V. Krátko pred smrťou požiadal otca, aby sa zmieril s Dionýzom. Nepodarilo sa. Ďalší rok zomrel aj Juraj IV., Dionýz sa stal dedičom fideikomisného majetku dlholúckej vetvy Andrássyovcov, ktorý obsahoval napríklad výnosy z veľkostatkov a hutí, osem kaštieľov na Gemeri, Šariši, Above a Ponitrí atď.

V roku 1879 sa v Rožnave ubytoval grófsky manželský pár, ktorý tam dovtedy nikto nevidel. Keďže bol v tom čase verejnosti sprístupnený aj hrad Krásna Hôrka, manželia sa vybrali na exkurziu. Správcovi na hrade bolo hneď nápadný zasvätený výklad muža. Keď sa zastavili pred obrazom Juraja IV. a jeho manželky a muž predstavil svojej manželke oboch ľudí na obraze, osvietilo ho. Bol to Dionýz a Františka. Františka naplno spoznávala krásy Gemera, ale veľmi na ňu zapôsobila chudoba obyčajných ľudí, ktorá spolu s nemožnosťou mať vlastné deti spôsobila zrod dobročinnej Františky.

Dionýz postupne prebral majetok, pričom ten nepotrebný začal rozpredávať. Utŕžené peniaze boli použité na dobročinné projekty. Predpokladá sa, že na dobročinné projekty bolo použitých viac ako 60 miliónov korún. Iniciátorom všetkých bola predovšetkým Františka. Každá finančná pomoc bola určená ...bez národnostného a cirkevného rozdielu. V tomto a neskoršom období (po smrti Františky) zohrával významnú úlohu István Sulyovszky. Vydával peniaze, rozdeľoval grófove dary a celkovo vytváral „kult Františky“ v kraji, ktorý prakticky nepoznala. Dnes by sa dalo povedať, robil tomu mediálnu kampaň, predovšetkým na Gemeri, Zemplíne, či Above. Zo všetkých dobročinných projektov na podnet Františky, či neskôr po jej smrti v jej mene môžeme spomenúť dva:

  • 1901 - Františkin prameň 219 m hlboká studňa, v ktorej sa nachádzala minerálna voda.
  • 1905 - Obec Sliepkovce trpela záplavami. Dionýz venoval 100 000,- vtedajších korún na premiestnení obce. Vzniklo tak Dionýzovo (do roku 1945).

Medzi obdarovanými boli školy a sirotince. Príspevky smerovali na opravy kostolov. Začiatkom 20.storočia začala Františka trpieť zdravotnými problémami, diagnóza - rakovina hrtana. Koniec prišiel 26.októbra 1902. Františku pochovali na cintoríne v Mníchove. Na hrobe bolo uvedené len meno, ktoré si Františka občas uvádzala - Szent-Királly. V čase pohrebu sa na Gemeri a iných miestach najmä horného Uhorska konali zádušné omše. Ľudia si pripomenuli Františku zapálením sviečok. Odozva bola obrovská a Dionýz musel poďakovať v 12 celoštátnych a 24 vidieckých novinách.

Dionýz po pohrebe upadol do depresií. Celé hodiny presedel pri hrobe svojej manželky. Po určitej dobe však v ňom dozrelo rozhodnutie vrátiť sa do Uhorska a na Gemer. Ku menu si začal pripisovať ...z Krásnej Hôrky.

Po návrate na Gemer sa Dionýz pustil do práce. Pokračoval v dobročinných projektoch Františky, súčasne sa podujal na stavbu mauzólea. Pri jeho stavbe dostali prednosť dostali mladí mníchovskí architekti a stavitelia: projektantom mauzólea sa stal iba 28 ročný Richard Berndl, profesor na umelecko – priemyslovej škole v Mníchove, stavbyvedúcim bol Schmucker, sochársku výzdobu exteriéru i interiéru vytvoril Max Frick, maliarske práce a návrhy na mozaikovú výzdobu sú dielom Karla Throlla, oltárnu výbavu spolu s ďalšími zlatníckymi prácami zhotovil Adolf Mayrhofer. Výsledkom bolo secesné mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí, ktorého stavba trvala približne poldruha roka. Dokončili ju v roku 1904.

Na druhé výročie úmrtia grófky sa konal tzv. veľký krásnohorský pohreb. Telesné pozostatky grófky boli z Mníchova prevezené vlakom, ktorý tvorila lokomotíva a tri vozne. V jednom bola rakva s pozostatkami Františky, v druhom vozni sedel Dionýz. Ten počas celej cesty nejedol a nepil. Na stanici v Rožňave sa konalo privítanie. Na pohrebe boli prítomní všetci členovia betliarskej vetvy Andrássy. Z rodiny Hablawetz nebol prítomný nikto. Po úvodnom privítaní sa na sedemkilometrovú cestu smerom na Krásnohorské Podhradie vydal smútočný sprievod. Cestu lemovali zástupy ľudí. V sprievode boli okrem koča, špeciálne vyrobeného pre túto príležitosť, a za ktorým kráčal Dionýz, aj hutníci, či baníci. Celú cestu lemoval dav ľudí z blízkeho okolia, ktorí sa prišli rozlúčiť so svojou Františkou. Do mauzólea vložili rakvu s pozostatkami Františky, dnu vošiel aj Dionýz. Dvere sa zavreli. Do konca života ostávalo Dionýzovi deväť rokov.

V nasledujúcich rokoch stihol Dionýz usporiadať všetky svoje záležitosti, pričom pokračoval v charite. Keďže nemal priameho potomka, všetky dedičné práva previedol na betliarsku vetvu rodu. Bolo to v roku 1913 a obrovský majetok sa scvrkol na 3 000 000,- korún. Po usporiadaní si všetkých svojich záležitostí Dionýz opustil Uhorsko. Smrť si ho našla 7.marca 1913 v Palerme. Zomrel na zápal pľúc.

Aj Andrássyovci podľahli meniacej sa dobe a vládnucím režimom. Socha Františky bola po nástupe komunistov k moci premiestnená z Rožnavy ku mauzóleu. V roku 1950 bol andrassyovský archív premiestnený do Levoče. Časť archívu postihla skaza. Po revolúcii sa socha Františky vrátila na pôvodné miesto. Konajú sa pri nej smútočné spomienky.

O živote manželského páru, možných príčinách dobročinnosti Františky, či pomeroch v rodine Andrássy veľmi pekne rozpráva dokumentárny film Vôľa a predstava manželov Andrássyovcov.

Martin Šaro,   27 Apr 2017