Jozef Uhrík - WebSlovensko.sk
dnes je : pondelok 18.február 2019 kalendarium

Jozef Uhrík

Jozef Uhrík je významná slovenská osobnosť slovenského manažmentu v oblasti strojárstva. Zúčastnil sa konverzie zbrojárskeho priemyslu a výraznou mierou sa zaslúžil o rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku

Jozef Uhrík
Jozef Uhrík vyrastal v Horných Obdokovciach vo veľmi tvorčom prostredí, ktoré mu do ďalšieho života dalo dôležité základy. Otec jeho veľmi dobrého priateľa z detstve bol riaditeľom miestnej základne školy. Bol to ten typ človeka, ktorý nepripúšťal možnosti, aby sa niečo nedalo zrealizovať. Ďalším dôležitým človekom v jeho živote bola jeho učiteľa pani Bodovská, ktorá svojim žiakom vštepovala základy poctivej práce, nepardonovala neplnenie úloh a učila ich využívať čas v škole na 100%. A v neposlednom rade to bol jeho otec, ktorý bol v čase II.svetovej vojny v obci starostom a akýmsi „zjednocovateľom myšlienok v obci“. Všetko to sa na Jozefovi Uhríkovi podpísalo a neskôr z pozície manažéra dokázal ľudí stmeľovať a vytiahnuť to pozitívne.

Kľúčovým pre budúcnosť Jozefa Uhríka bol rok 1960. Uhrík nastupoval do posledného ročníka štúdia na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave (dnešná Slovenská technická univerzita). V rámci reformy sa dekan vtedajšej Strojníckej fakulty rozhodol poslať nastávajúci absolventov na prax do strojárskej fabriky. Jozef Uhrík sa ocitol v ZŤS (závody ťažkého strojárstva) Dubnica nad Váhom. V Dubnici sa v tom čase realizovali dôležité prvky, napríklad základné komponenty do reaktora A1 pre elektráreň v Jaslovských Bohuniciach a Jozef Uhrík nadobudol neoceniteľné skúsenosti prepojenia manažmentu a konštrukcie so samotnou realizáciou.

Po absolvovaní štúdia nastúpil Jozef Uhrík na základnú vojenskú službu, ktorá sa mu v dôsledku Kubánskej krízy a politických problémov okolo Berlína natiahla až na 26 mesiacov. Ďalším znakom, ako je nastavená jeho životná dráha, bol fakt, že službu absolvoval v autoučilišti v Nitre.

Jozef Uhrík začínal ako technický projektant. Technického námestníka v tom čase v Dubnici robil Herbert Ďurkovič, ktorý sa pokúšal zmeniť systém riadenia výroby z dispečerského na inžinierske. A tak sa Jozef Uhrík spolu s niekoľkými svojimi kolegami ocitol vo výrobe. Z ich analýz bolo vytvorených niekoľko organizačných opatrení, ktoré sa ukázali ako vynikajúce. Z Uhríka sa postupne stal vedúci výroby a technický námestník.

V roku 1970 spúšťali v Dubnici nový výrobný program - výrobu bojových vozidiel pechoty u nás známych pod označením BVP – 1. Bol to jeden z najvážnejších výrobkov, ktorý sa v Československu vyrábal v počtoch viac ako 1200 kusov za rok. Celú prestavbu závodu ako aj priľahlých prevádzok mal na starosti Jozef Uhrík. Pri príprave výroby BVP -1 uviedli do života niečo, čomu sa dnes hovorí projektové riadenie. Vytvorených bolo 26 projektov, na ktorých pracovali ľudia z výroby, technológie a konštrukcie. Jozef Uhrík si na to obdobie spomína ako na veľmi ťažké obdobie plné tvrdej práce.
V roku 1973 prešiel Uhrík do združenia ZŤS Martin V Martine sa v 70. rokoch vyrábali tanky T-55. Na konci 70.rokov sa menil výrobný program. v Martine sa mala rozbehnúť výroba nového tanku T-72. V porovnaní s predchodcom šlo o oveľa drahší a zložitejší produkt. V Martine správne odhadli, že koncepcia zbrojárskej výroby ako bola nastavená je z dlhodobého horizontu neudržateľná. Správne predpokladali koniec mánie výroby tankov a to ich viedlo k odvážnemu rozhodnutiu. Odhadli, že investícia do tak drahého produktu je nezmyselná a vypracovali projekt, ktorý predložili v Moskve. Po dvom mesiacoch bol schválený a na výrobe komponentov tanku T-72 sa tak podieľali aj ďalšie krajiny bývalého RVHP, čím sa tak ušetriť významné finančné prostriedky. V Martine sa špecializovali na delostreleckú časť zbrane, z čoho sa zrodila samohybná húfnica Dana. Ku koncu 80.rokov potom riaditelia slovenských zbrojoviek navrhli odmedzenie až zastavenie neefektívnych častí výroby zbraní na Slovenski.

V rokoch 1986 - 1989 pôsobil Jozef Uhrík v spoločnosť ZŤS Martin na pozícii generálneho riaditeľa. V rokoch 1989 - 1990 pôsobil ako prvý námestník federálneho ministra hutníctva, strojárstva a elektrotechniky.

Začiatkom 90.rokov bol Jozef Uhrík menovaný do funkcie prvého námestníka federálneho ministra hutníctva, stojárenstva a elektrotechniky. V tom čase mal záujem v Česko-Slovensku investovať nemecký Volkswagen. Nemci však mali záujem iba o Škodovku v Mladej Boleslavi. Jozef Uhrík si vo svojom Profile na TA3 s úsmevom zaspomínal na knižné pamäti šéf koncernu Volkswagen, ktorým bol v tom čase Dr. Hahn. Vraj „nech Nemci robili, čo robili, vždy keď prišli na rokovania do Česko-Slovenska, vždy skončili v Bratislave “. Týmu ľudí okolo Jozefa Uhríka sa podarilo BAZ (Bratislavské automobilové závody) odprezentovať takým spôsobom, že Nemci nakoniec investovali v Bratislave. .

Príchod Volkswagenu na Slovensko bol malým zázrakom, pri ktorom sa položil základ automobilového priemyslu na Slovensku. V začiatkoch to bol zúfalý krok hľadania výrobnej náplne upadajúceho strojárstva na Slovensku. Na konci cesty je tu jeden z pilierov, na ktorom stojí ekonomika Slovenska. Bol pritom samozrejme aj Jozef Uhrík, ktorý počas tejto cesty uplatnil svoju charakterovú črtu neuznávať, že sa niečo zrealizovať alebo vyriešiť nedá. Počas tejto cesty sa na Slovensku položili základy agentúrneho zamestnávania a vytvárania sietí subdodávateľov.

Jozef Uhrík zastával vo Volkswagene Slovakia rôzne funkcie. Predstavenstvo spoločnosti viedol od konca novembra 2002 do konca apríla 2005. Stal sa aj prezidentom Združenia automobilového priemyslu SR (najintegrovanejšie v celej Európe – okrem výrobcov a subdodávateľov aj univerzity) a Zväzu priemyslu SR, viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov a členom Predstavenstva SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora). Pôsobil aj ako splnomocnenec vlády pre konverziu zbrojárskeho priemyslu.

Jozef Uhrík vlastní viac ako 10 ocenení, mimo iných Krištáľové krídlo, Pribinov kríž II.triedy a Rad Ľudovíta Štúra I.triedy. Bol nominovaný na ocenenie Manažér roka a v roku 2007 bol ocenený za celoživotný prínos pri presadzovaní myšlienok kvality a budovaní systémov manažérstva kvality v SR. Bol ocenený aj za špičkové manažérske schopnosti v rôznych funkciách podnikov vrátane automobilky Volkswagen v Bratislave ako aj pri práci v orgánoch ústrednej štátnej správy.

Svojimi kolegami je Jozef Uhrík prezývaný aj ako „Slovenský automobilový pápež“.

Martin Šaro,   26 Jul 2017