Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži - WebSlovensko.sk
dnes je : pondelok 18.február 2019 kalendarium

Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži

Asi 14 kilometrov od Liptovského Mikuláša sa v dedinke Svätý Kríž nachádza jedna z najväčších drevených stavieb v Európe - evanjelický artikulárny kostol.

Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži
Jedným z výsledkov snemu zvolaného panovníkom Leopoldom I., ktorý sa konal v roku 1681 v Šoproni, boli aj 25.-26. zákonný článok – artikulu, povoľujúci výstavbu protestantských cirkevných objektov v niektorých stoliciach Uhorska. Od tejto artikuly je odvodený aj názov kostolov. Artikulárne kostoly museli stáť na okraji obcí, mimo mestských hraníc, nesmeli mať veže, zvony a vchody museli byť odvrátené od obce. Stavebným materiálom muselo byť jedine drevo.

Na Liptove boli postavené dva artikulárne kostoly, jeden v Hybiach v roku 1681 a slúžil pre Horný Liptov. Druhý bol postavený v Paludzi s rokom vzniku 1693. Zatiaľ čo prvý zanikol pri požiari v roku 1823, ten druhý bol v súvislosti s budovaním priehrady Liptovská Mara rozobraný a z Paludze premiestnený do obce Svätý Kríž, kde sa nachádza až do dnes.

Pôvodný kostolík v Paludzi bol rozlohou menší. Vzhľadom na vtedajší počet evanjelikov bolo potrebné vybudovať väčší kostol. Preto 5.marca 1774 uzavrel cirkevný zbor zmluvu s tesárskym majstrom Jozefom Langom, ktorej predmetom bolo prebudovanie kostola. Lang síce nevedel čítať, ani písať, avšak na základe vlastných skúseností a inštinktu sa mu v priebehu nasledujúcich ôsmych mesiacov podali vytvoriť unikátne dielo.

Stavba nového kostola bola dokončená už 11.marca v tom istom roku. Zvonica bola pristavená až v roku 1781 po vydaní Tolerančného patentu Jozefom II. Drevená veža zvonice je vysoká 19 metrov. Tri pôvodné zvony z konca 18. storočia boli počas I. svetovej vojny zrekvirované na vojnové účely. Súčasné pochádzajú z rokov 1922-1924 a volajú sa : Viera, Nádej, Láska.

Pôdorys dreveného kostola má podobu kríža. Dĺžka kostola s vežou je 43 metrov, zastavaná plocha okrem veže je 658 metrov štvorcových. Úžitková plocha 1150 metrov štvorcových. Do kostola sa vmestí okolo 6000 návštevníkov.

Kostol má 12 dverí a 72 okien. Zariadenie je barokové. Hlavný oltár pochádza z roku 1694. Oltárny obraz je olejomaľba a znázorňuje premenenie Krista. Po bokoch oltára sa nachádzajú dve plastiky – postavy Petra a Pavla. Nad nimi sú ďalšie postavy, medzi ktorými sa nachádza aj postava Mojžíša. Mojžíš má na hlave rožky, čo bol v tom čase znak múdrosti.

Kazateľnica má zrubových charakter. Je umiestnená na opticky a akusticky najvýhodnejšom mieste. Vpredu má podsunutého barokového anjela. Je to práca majstra rezbára J.Lercha z Kežmarku. Orgán v roku 1760 zhotovil Podmanický z Banskej Štiavnice.

Denné svetlo, ktoré do kostola preniká zo spomenutých okien, pôsobí emotívne. V roku 1780 v kostole pribudli lustre z benátskeho skla.

Chórové empory sú vyzdobené biblickými maľbami na drevených doskách s rastlinnými a figurálnymi motívmi. Zhotovil ich neznámy majster a medzi maľbami je možné nájsť napríklad maľbu Hieronymusa v klobúku, príbeh Adama a Evy, alebo zvestovanie.

Ako už bolo spomenuté v úvode, kostol bol v rokoch 1974-1982 rozobratý a prenesený z pôvodného miesta v obci Palúdza do obce Svätý Kríž pri Liptovskom Mikuláši. Palúdza bola zatopená vodami priehrady Liptovská Mara.

Kostolík je v stanovených časoch prístupný verejnosti
foto: www.mojliptov.sk, použitý zdroj: liptov.sk/artikularny/

Martin Šaro,   08 Apr 2017