Kláštor a kostol v Jasove - WebSlovensko.sk
dnes je: nedeľa 21.október 2018 - kalendarium

Kláštor a kostol v Jasove

Neďaleko Moldavy nad Bodvou sa nachádza takmer bohom zabudnuté mestečko Jasov. Toto miesto sa stalo svojho častu domovom rádu Premonštrátov, po ktorých tu ostal monumentálny kláštorný komplex.

Ak sa vám projekt webslovensko páči, budeme rádi ak ho podporíte nejakou finančnou čiastou. Jej výšku necháme na vás.

IBAN: SK 86 1100 000 000 293 528 4140

č.účtu: 293 528 4140/1100 (Tatra banka)

bic/swift: TATRSKBX

variabilný symbol: 20180528

Kláštor a kostol v Jasove

Príchod premonštrátov do Jasova nie je doložený. Predpokladá sa, že sa tak stalo roku 1170. Kláštor, ktorý vznikol v Jasove mal byť akousi pobočkou varadínskeho kláštora. Prvá, pravdepodobne drevená stavba neskoršieho kláštora bola drevená V čase tatárskeho plienenia horného Uhorska v rokoch 1240 až 1242 ešte nebola dokončená kamenná stavba.

V 15.storočí kláštor dvakrát vyplienili husiti pri svojich spanilých jazdách. V roku 1567 premonštráti Jasov opustili. Vrátili sa doň niekedy okolo roku 1697 a vypálenú stavbu nechali prestavať.

V roku 1745 sa opátom v Jasove stal Ondrej Sauberer. Bol to on, kto dal vybudovať komplex kláštora a kostola. Jasov sa stal samostatným opátstvom s nádhernými stropnými freskami Jána Lukáša Krackera. Sochy vytvoril Ján Anton Krauss.

V roku 1766 sa konala konsekretácia terajšieho chrámu. V roku 1787 nechal rakúsky cisár Jozef II. opátstvo premonštrátov v rámci niektorých ním uskutočňovaných reforiem rozpustiť. Svoju činnosť však premonštráti obnovili o 15 rokov neskôr vďaka Františkovi I.. Komunistické perzekúcie cirkví, rádov a reholí začiatkom 50.rokov 20.storočia postihli aj premonštrátov. Komplex kláštora sa stal koncentračným táborom, v ktorom boli sústredení rehoľníci, neskôr aj rehoľné sestry.

V dnešnom stave predstavuje kláštor stavbu s obdĺžnikovým pôdorysom. Stavba je zložená z dvoch symetricky situovaných dvojpodlažných budov, ktoré sa spája v centrálnej osi ležiaci kostol s dvojvežovým priečelím. Pravé krídlo stavby sa nazýva konvent, ľavé prelatúra. V oboch krídlach sa nachádzajú rajské dvory svojho času slúžiace ako priestory pre meditáciu. Fasády zvýrazňujú veže nachádzajúce sa v rohoch stavby. V predĺženej osi kostola sa nachádza knižnica. Kláštor má 365 okien, 12 veľkých komínov a 4 vstupné brány a od roku 1970 je národnou kultúrnou pamiatkou. Je to najvýznamnejší neskorobarokový komplex na východnom Slovensku. Pri kláštore je cenná baroková záhrada.

V súčasnosti je kláštorný komplex objektom rekonštrukcie.
Martin Šaro,   26 Sep 2018