Kremnická mincovňa - WebSlovensko.sk
dnes je : pondelok 18.február 2019 kalendarium

Kremnická mincovňa

Tento poklad Slovenska má už takmer 700 rokov. Mincovňa, ktorá svojou produkciou obhospodarovala nielen Uhorsko, ale aj ďalšie európske a svetové krajiny.

Kremnická mincovňa
Korene vzniku mincovne sú úzko spojené s rozvojom baníctva v regióne okolo mesta Kremnica a uhorským panovníkom Karolom Róbertom z Anjou, ktorý udelil mestu Kremnica mestské práva, medzi ktorými bolo aj právo baníctva a mincovníctva, ktoré bolo potvrdené aj dvojtánovou a hodnovernou pečaťou. Vďaka mníchom rádu sv. Františka z Asisi poznáme históriu kremnického mincovníctva aj dnes.

17.11.1328 vydal Karol Róbert listinu, na základe ktorej sa Kremnica stala slobodným kráľovským mestom. Súčasne boli položené základy podniku, ktorého výrobnou náplňou je výroba a razenie mincí a pamätných medailí. Už nasledujúci rok vyšli z brán mincovne prvé mince - zlaté florény.

Od tých časov až do dnešných dní opustil brány podniku celý rad jedinečných mincí a medailí. Kremnické mince sa počas histórie stali spoľahlivým obeživom svetového veľkoobchodu. Najznámejšie sú tzv. Kremnicé dukáty, známe sú aj toliare kráľa Ferdinanda. Mnohé z nich je možné vidieť v miestnom múzeu, ktoré bolo založené v roku 1890 a je jedno z najstarších múzeí na Slovensku. K videniu sú napríklad mince, na ktorých je možné vidieť životné premeny cisára Františka Jozefa.

Pre kremnickú mincovňu boli krízovými roky oboch svetových vojen. Napríek ukradnutiu vybavenia raziarne, resp. jej zničeniu sa výrobu podarilo obnoviť a trvá až do dnešných dní. Netreba veľmi zdôrazňovať, že v dobe, keď Slovensko prechádzalo na novú európsku menu, sa v Kremnici razili nové euromince.

Okrem múzea mincí zriadila minciareň roku 2006 aj múzeum raziacich strojov, ktoré dokumentujú technologický vývoj razenia mincí. Mincovňa si svojich odborníkov - rytcov vychováva sama.

Kremnická mincovňa je súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva.
Martin Šaro,   28 Sep 2018