Mestská radnica v Bardejove - WebSlovensko.sk
dnes je : pondelok 18.február 2019 kalendarium

Mestská radnica v Bardejove

Mestská radnica v Bardejove je jedným z architektonických skvostov regiónu Šariš a celého Slovenska. Tento pekný malý domček uprostred obdĺžnikového bardejovského námestia, ktoré je od roku 2000 zapísané ako svetové kultúrne dedičstvo UNESCO, je prvou renesančnou stavbou na území Slovenska

Mestská radnica v Bardejove
Výstavbu nových reprezentatívnejších radničných priestorov si vyžiadal rastúci hospodársky a spoločenský význam Bardejova. Objekt novej radnice mal vyrásť v strede obdĺžnikového námestia a stavebné práce pod vedením majstra Alexandra začali v roku 1505. O dokončenie celého objektu sa postarali ďalší dvaja majstri. Majster Alexius „spáchal“ arkiere, okná a portály budovy, majster Ján z Prešova sa stal strojcom prvého poschodia, štítov a kamenných prvkov (napríklad socha rytiera Rolanda). Stavba bola dokončená v roku 1509. V nasledujúcich rokoch bola dotvorená vizuálna podoba celej stavby. O farebný náter celej budovy sa postaral miestny majster Matej Grunwald. Maľované erby na štíty doplnil Theofil Stanzel. V ďalších rokoch sa realizovalo iba vyplnenie interiéru.

Budova mestskej radnice je dvojpodlažná s obdĺžnikovým pôdorysom pretiahnutým v smere sever-juh. Na prízemí sa konali zasadnutia a rôzne obchodné rokovania, prvé poschodie bolo určené pre mestské zastupiteľstvo. Stavbe dominujú dva štíty (severný a južný) a červená škridľová strecha sedlovitého typu. Južný štít dotvárajú hodiny a erby mesta a Uhorska. Na jeho vrchole je postava už spomenutého rytiera Rolanda vyzbrojeného halapartňou. Pôvodná socha bola kamenná, neskôr bola nahradená medeným plechom pokrytou drevenou. Severný štít zdobí mestský znak. Oba štíty sú po obvode doplnené skupinami sôch a krabmi.

Vonkajšiu podobu celej budovy dotvára bohato zdobený arkier na východnej strane, ktorý uľahčuje prístup na druhé poschodie. Z jeho výzdoby je hodné spomenúť maľované erby a štíty s monogramami členov mestskej rady, ktoré sú umiestnené v dvoch poliach – nad a pod oknami. Na juhozápadnom rohu budovy je možné nájsť dve duté mestské miery na obilie a strukoviny.

Interiéru svojou rozlohou dominuje radničná sieň, ktorá slúžila zasadaniam mestskej rady, ktorú pokrýva polychrómovaný trámový kazetový strop. Počas pamiatkového výskumu radnice v rokoch 1978-1979 odkryli v radničnej sieni nástennú maľbu Posledný súd z roku 1511.

V roku 1902 budovu poškodil požiar. Po rekonštrukcii v rokoch 1904-1905 do jej priestorov umiestnili múzeum. Dnes sú v priestoroch budovy umiestnené veľmi hodnotné exponáty časti Šarišského múzea

Na v úvode spomenutom bardejovskom námestí môže turista nájsť aj rodný dom Leonarda Stöckela - stúpenca nemeckého učenca a reformátora Martina Luthera.

južná a západná strana radnice

foto: webslovensko.sk

Martin Šaro,   11 Jun 2017