Košický zlatý poklad - WebSlovensko.sk
dnes je : pondelok 18.február 2019 kalendarium

Košický zlatý poklad

24.augusta 1935 sa pri stavebných prácach v budove č.68 na Hlavnej ulici v Košiciach našiel najväčší hromadný nález zlatých mincí v európskom aj celosvetovom meradle.

Košický zlatý poklad
Poklad tvorilo 2920 dukátov a dvojdukátov, 3 medaily a masívna zlatá reťaz. Jeho celková hmotnosť je 11.503g.

Okrem jednej antickej antickej tráckej mince - statéra, ktorá svojim časovým zaradením (323-291 pred n.l.) nezapadá do komplexu, poskytuje nález prehľad európskej mincovej tvorby 15.-17. storočia hoci mu viackrát hrozila nenávratná strata, zachoval sa neporušený a od roku 1970 je dominantným exponátom inštalovaným netradičným, divácky príťažlivým spôsobom v špeciálne upravenom trezore Východoslovenského múzea v Košiciach na Námestí maratónu mieru č.2.

ČASTI POKLADU

  1. Najväčšia minca: Anglicko, Ryal (ROSENOBLE) Eduarda IV. (1461-1483), mincovňa Londýn, priemer 37-37.5 mm, hmotnosť: 7.44g.
  2. Reťaz renesančná o dĺžke 2.14m a hmotnosti 590g je zložená z oválnych ohniviek, ktoré pôsobia dojmom drobného granulovaného filigránu.
  3. Schránka z tepaného medeného plechu, ktorej vrchnák je zdobený rytými zvieracími motívmi. Celok pripomínajúci lovecký výjav je doplnený kríkmi a ľudskou postavičkou hrajúcou na píšťale.
  4. Najväčšia medaila: Uhorsko - medaila Ferdinanda I. (1526-1564) z roku 1541, Autor: Krištof Fussel (+1561) Kremnica, priemer 52mm, hmotnosť: 69.35g
  5. Najmladšia minca: Uhorsko - dukát Leopolda I. (1657-1705) z roku 1679 (28ks), mincovňa Kremnica (+1561), priemer 23mm, hmotnosť: 3.49g
  6. Najstaršia a najmenšia minca: Trácia - neskorý statér Lysimacha (323-281 pred n.l.) alebo jeho veľmi dobrá keltská napodobenina, mincovňa Constanta (Tomi), priemer 9mm, hmotnosť: 9.33g.Poklad bol nájdený 24.augusta 1935 pri kopaní základov pre novú budovu finančného riaditeľstva na Hlavnej ulici v Košiciach, postavenej na mieste sídla Spišskej komory.

V roku 1956 sa v Košiciach uskutočnila prvá výstava časti pokladu pri príležitosti Medzinárodného týždňa múzeí (1477 mincí, medaily, reťaz, schránka).

V roku 1967 sa uskutočnila dvojvýstava Košický zlatý poklad a dielo Levočského zlatníka Jána Szilassyho.

V roku 1970 sprístupnili expozíciu Košický zlatý poklad v špeciálne upravenom trezore historickej budovy Východoslovenského múzea. V roku 1994 urobili reinštaláciu výstavy. 2005 znamenal rekonštrukciu predsália a upravu trezoru.

V tomto čase prebieha v budove Východoslovenského múzea v Košiciach na Námestí Maratónu mieru výstava Košický zlatý poklad. Mala by trvať až do 14.februára. Takže ak budete mať cestu do Košíc, navštívte výstavu.

foto: Slovenské národné múzeum - webová stránka

Jakub Hlohoš,   10 Oct 2018