región Dolné Považie - WebSlovensko.sk
dnes je : pondelok 18.február 2019 kalendarium

región Dolné Považie

Územie pomenované podľa rieky Váh, ktorá preteká naprieč týmto územím. Váh oddeľuje Trnavskú pahorkatinu od Považského Inovca, južnejšie vteká do rozširujúcej sa Podunajskej nížiny a pri Komárne sa vlieva do Dunaja.

región Dolné Považie
Dolné Považie - územie pomenované podľa rieky Váh, ktorá preteká naprieč týmto územím. Najdlhšia slovenská rieka Váh oddeľuje Trnavskú pahorkatinu od Považského Inovca, južnejšie vteká do rozširujúcej sa Podunajskej nížiny a pri Komárne ústí do Dunaja.

Úrodné územie okolo Trnavy s mierne zvlneným povrchom a množstvom malých riek vyznačujúce sa vhodnými klimatickými podmienkami vytváralo predpoklady pre osídlenie. Dolné Považie sa tak stalo jedným z najskôr osídlených území Slovenska. Archeologické výskumy potvrdili, že územie bolo osídlené už v praveku.

TRNAVA

 • Centrum Dolného Považia, ktoré sa zvykne označovať aj ako Malý slovenský Rím.
 • Vďaka architektonickým a cirkevným pamiatkam je Trnava perlou medzi mestami na Slovensku.
 • Predchodcom Trnavy bola trhová osada (Stodola), ktorá vznikla na konci 9.storočia na križovatke obchodných ciest.
 • Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1211. Roku 1238 sa Trnava stala slobodným kráľovským mestom (privilegiálna listina kráľa Bela IV.).
 • Bohatá história mesta s požiarmi, morovými epidémiami, stavovskými povstaniami, ale aj rozvojom a prosperitou.
 • Od konca 18.storočia sa v meste sústreďovali katolícki vzdelanci - reprezentanti prebúdzajúceho sa slovenského národa. Anton Bernolák v Trnave kodifikoval svoju západoslovenčinu ako spisovnú slovenčinu a spolu s Jurajom Fándlym tu založil svoje Slovenské učené tovarišstvo. V roku 1870 v Trnave vznikol v Trnave Spolok sv. Vojtecha, ktorého členovia burcovali národné povedomie.
 • V 19.storočí zaznamenala Trnava hospodársky rozvoj a prosperitu, v roku 1846 dokončili konskú železnici medzi Trnavou a Bratislavou, neskôr prebudovanú na parný pohon. V roku 1868 sa začalo s výstavbou cukrovaru.
 • V meste sídli Trnavská univerzita a Univerzita sv. Cyrila a Metoda. Trnava je aj metropolitným sídlom arcibiskupa.
 • Pamiatky mesta (mestské opevnenie, Kostol sv. Jakuba, Trojičné námestie, mestská veža, Divadlo Jána Palárika - šiesta divadelná stavba v Uhorsku, Synagóga status quo s pamätníkom židovským obetiam 2.sv.vojny, atď.)
 • Trnava - futbalové mesto, Spartak Trnava patril na prelome 60.tych a 70.tych rokov 20.storočia ku najlepším mužstvám Európy.
 • Ďalší významní rodáci: Ernest Miklovič, Mikuláš Schneider-Trnavský, Eva Kostolányiová, Anton Malatinský, Karol Elbert, Viera Markovičová-Záturecká, Miroslav Válek, Jozef Adamovič, Eva Kostolányiová, Libor Charfreitag, Mária Prechovská, Jozef Herda, Pavol Blažek, Gustáv Herrmann, Soňa Valentová

PIEŠŤANY
GALANTA

 • prvá písomná zmienka v roku 1237
 • udelenie jarmočných privilégií
 • Vlastivedné múzeum v neogotickom kaštieli
 • Park pri kaštieli obsahuje cez 30 druhov exotických drevín a mohutné exemplára duba letného.
 • Zoltán Kodály, hudobný skladateľ, folklorista a pedagóg, autor Galantských tancov.
 • Kostol sv. Štefana
 • Zaujímaví rodáci: Ivan Pavle

SEREĎ

 • Najstaršia listina o sídle na tomto území pochádza z roku 1313
 • Sereď sa spomína ako osada osada obývaná strážcami vodného hradu, nachádzajúceho sa v chotári susednej Šintavy.
 • Výroba šumivého vína a cukroviniek
 • v 19.storočí zastávka prvej konskej železnice (Bratislava-Trnava-Sereď)
 • významní rodáci: Miroslav Fischer - operný spevák

ĎALŠIE ZAUJÍMAVÉ MIESTA

 • DOLNÁ KRUPÁ (kaštieľ Brunswickovcov, v rokoch 1800 - 01 a 06 kaštieľ navštívil Ludwig van Beehowen a skomponoval tu slávnu Sonátu mesačného svitu. Vedľa je tzv. Beethovenov pavilón s expozíciou Hudobného múzea zachytávajúceho život a dielo L.van Beethovena, Klement Šimonovič)
 • DOLNÉ OREŠANY a HORNÉ OREŠANY (produkcia červeného vína)
 • BRESTOVANY (pomník Frederikovi Chopinovi, zaujímaví rodáci: Jozef Nižňanský)
 • HLOHOVEC (kaštieľ, známi rodáci: Ivan Štrpka, Ladislav Kuna, Michal Vičan, Jozef Zachar)
 • MORAVANY NAD VÁHOM (významné archeologické nálezisko a paleolitickým sídlom lovcov mamutov, z ktorého pochádza najvýznamnejší nález a doklad výtvarného prejavu na Slovensku - Moravianska venuša)
 • VRBOVÉ (rodáci: Jozef Adamec, Móric Beňovský, Elo Šándor, šikmá veža ako historická pamiatka)
 • TOMÁŠIKOVO (prvý štátny sirotinec v Uhorsku v barokovo-klasicistickým kaštieľom, vodný kolesový mlyn, ktorý stojí dva kilometre od obce na ostrohu Malého Dunaja a Suchého potoka)
 • SLÁDKOVIČOVO (areál termálnych kúpalísk Vincov les)
 • VEĽKÉ ÚĽANY (kolový vodný mlyn s expozíciou mlynárstva)
 • DIAKOVCE (termálne pramene)
 • ŠAĽA (dom ľudového bývania s ukážkou ľudového staviteľstva charakteristického pre juhozápadné Slovensko, renesančný kaštieľ, pôvodne vodný hrad, zaujímaví rodáci: Jozef Jankech, Martina Godályová, Erik Varga)
 • VESELÉ (zaujímaví rodáci: Štefan Moyzes)
 • DOBRÁ VODA (v závere života tu pôsobil spisovateľ a básnik Ján Hollý, významní rodáci: Ján Pullman)
 • VEĽKÉ KOSTOĽANY (zaujímaví rodáci: Cyprián Majerník)
 • SUCHÁ NAD PARNOU (zaujímaví rodáci: Blahoslav Hečko, František Hečko, Stanislav Jarábek)
 • VLČKOVCE (zaujímaví rodáci: Jozef Štibrányi)
 • PUSTÉ ÚĽANY (zaujímaví rodáci: Titus Buberník)
 • CÍFER (zaujímaví rodáci: Marcel Géry, Laco Lučenič )

HRADY

 • SMOLENICKÝ ZÁMOK - najvýznamnejšia romantická stavba na Slovensku. Bol postavený na mieste hradu zo 14.storočia. Od roku 1777 ho vlastnili Pálffyovci, ktorí ho prestavali v romantickom slohu.
 • Hrad OSTRÝ KAMEŇ
 • Veľkomoravské hradisko v MAJCICHOVE.
 • ŠINTAVSKÝ VODNÝ HRAD - vznikol v 12.storočí ako dôležité opevnenie pri brode cez rieku Váh. V 16.storočí ho prebudovali na pevnosť a v 18.storočí na rodinné sídlo Esterházyovcov. V 19.storočí na mieste stredovekého vodného hradu postavili klasicistický kaštieľ. V súčasnosti je kaštieľ expozíciou výsledkov archeologického výskumu Šintavského hradu.
 • hrad Dobrá Voda

Martin Šaro,   09 May 2017