Obchodné podmienky

  1. Vašu objednávku vybavíme najneskôr do 5 pracovných dní od jej prijatia.
  2. Tovar vám bude dodaný formou dobierky prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu, ktorú ste uviedli do formulára. Poštovné je v cene.
  3. Dodaný tovar máte právo podla § 12 zákona 108/2000 Z.z. vrátit do 7 prac.dní od jeho prevzatia. Ak sa rozhodnete tovar vrátiť, je potrebné nám to bezodkladne oznámiť. Tovar nesmie byt použitý, poškodený, musí byť kompletný, riadne zabalený a zaslaný s kópiou dokladu o kúpe. Zásielky vrátené formou dobierky neakceptujeme. Pri dodržaní uvedených podmienok Vám peniaze vrátime bez zbytocného odkladu na Vami uvedený účet, alebo poštovou poukážkou. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
  4. Prípadné reklamácie vybavujeme najneskôr do 48 hodín od ich obdržania.
  5. Na dodaný tovar poskytujeme záruku v lehote ako je uvedená pri danom type tovaru, minimálne však zákonnú lehotu 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a vady materiálu, nevzťahuje sa na vady spôsobené nesprávnym používaním a prirodzeným opotrebením. Reklamáciu je potrebné uplatnit písomne. Zodpovednosť dodávateľa za vady nevzniká, pokiaľ tieto vady boli spôsobené po prevzatí tovaru zákazníkom vonkajšími vplyvmi a nespôsobil ich dodávateľ alebo osoby, s ktorých pomocou dodávateľ plnil svoj záväzok.